Iedereen kent het wel, reclame-uiting en sponsorvermelding op wedstrijd. Of je dit nu bij een ander ziet of er zelf mee te maken krijgt. Echter is er altijd al veel onduidelijkheid gewenst omtrent de regels hiervan, wij helpen jou dan ook graag om het voor jou te verhelderen.

 

Reclame-uitingen

Om het geheel iets duidelijker te maken, geven wij de specifieke beduiding van reclame-uiting volgens de KNHS: ‘’Door een sponsor gedane mededeling waarbij deze –in woord, beeld en/of geluid– reclame maakt voor zijn onderneming respectievelijk voor één van zijn producten of diensten.’’. Oftewel: Iedere vorm van woord, beeld en/of geluid die een bepaald merk, dienst of product weergeeft. 

 

Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is het logo van een sponsor. Een logo is de naam en/of het beeldmerk van de desbetreffende sponsor.

 

Tijdens een KNHS wedstrijd mag een deelnemer de volgende reclame-uitingen tonen:

-       Een logo van één sponsor op de wedstrijduitrusting;

-       Een logo van één sponsor op het zadeldek van het paard, het harnachement, het rijtuig, de staldeken en andere attributen (bijvoorbeeld stalkist of concourskast)

-       Een logo van één of meerdere sponsors op sportattributen zoals petten, dassen, tassen;

-       Een logo van één of meer sponsors op beide zijden van het rijtuig van de deelnemer waarmee hij aan een wedstrijd deelneemt;

-       Een logo op voertuigen waarmee de deelnemer zijn paard(en) en rijtuig vervoert;

-       De koppeling van de naam van het paard aan die van een sponsor, diens bedrijf, product of dienst;

-       Op grond van een door de deelnemer aan de sponsor verleend recht om de naam van de deelnemer te gebruiken, voor zowel reclamedoeleinden als op onder de naam van de deelnemer op de markt gebrachte producten of diensten respectievelijk met afbeelding van de door de deelnemer op de markt gebrachte producten;

-       Deelnemen aan promotionele activiteiten van de sponsor, met dien verstande dat de sponsor te allen tijde gehouden is de deelnemer toe te staan, dat deze deelneemt aan promotionele activiteiten van een sponsor van de KNHS.

 

Voorwaarden uitingen

Als je deze lijst leest, zijn er dus behoorlijk wat opties mogelijk. Echter zijn hier nog een aantal voorwaarden aan verbonden. Echter kennen de merken van de fabrikant van een artikel en de sponsor verschillende voorwaarden.

 

Merk van de fabrikant

Onder het merk van de fabrikant wordt bijvoorbeeld het rode merkje van een Le Mieux dekje verstaan of het metalen merkje op een PS of Sweden hoofdstel.

Op het wedstrijdterrein mag het logo van de fabrikant van de kleding, het zadeldek en van andere artikelen slechts één keer per product voorkomen. Ook mag het desbetreffende logo niet groter zijn dan de volgende afmetingen:

-       Kleding en andere artikelen: niet groter dan 3 cm2. Dit kan bijvoorbeeld 1,5 cm x 2 cm zijn of 1 cm x 3 cm.

-       Rijtuig: één keer op elke zijkant van het rijtuig, niet groter dan 50 cm2. Bijvoorbeeld 25 cm x 2 cm of 10 cm x 5 cm.

-       Naam maker tuig: vermelding van de naam van de maker van het tuig mag op het paard één keer voorkomen. Het mag niet langer zijn dan 10 cm en ook niet hoger dan het tuigdeel waarop het bevestigd is.

 

Sponsor

Echter, wanneer de fabrikanten de desbetreffende ruiter sponsort, gelden er andere regels:

-       Rijtuig: één keer op elke zijkant van het rijtuig, niet groter dan 400 cm2. Bijvoorbeeld 20 cm x 20 cm of 10 cm x 40 cm.

-       Zadeldekje: op elke zijde van het dekje 200 cm2. Dus onder andere 10 cm x 20 cm of 5 cm x 40 cm.

-       Wedstrijdjas dressuur (of bovenkleding): één keer 80 cm2 ter hoogte van de borstzak van een wedstrijdjasje of andere bovenkleding. Dit kan bijvoorbeeld 20 cm x 4 cm zijn. EN 16 cm2 aan weerszijde van het revers van het rijjasje.

-       Wedstrijdjas springen (of bovenkleding): aan twee zijden 80 cm2 ter hoogte van de borstzak van een wedstrijdjasje of andere bovenkleding. Dit kan bijvoorbeeld 20 cm x 4 cm zijn. EN 16 cm2 aan weerszijde van het revers van het rijjasje.

-       Voltigetenue: éénmaal 100 cm2, bijvoorbeeld 10 cm x 10 cm.

-       Wedstrijdkleding endurance en eventing: 200 cm2 op één mouw van de bovenkleding. Dit kan 10 cm x 20 cm zijn of 5 cm x 40 cm.

 

Nog meer regels?

Ja, nog meer regels. Zo mogen de afbeeldingen van logo’s van fabrikanten of een sponsor niet lichtgevend of fluorescerend zijn en mag er geen reclame-uitingen op een bodyprotector worden aangebracht. Ook is er nog een aparte regel voor baanverkenners:

 

Deelnemers die het parcours verkennen, mogen op de voorkant en achterkant van hun bovenkleding het logo van hun sponsor dragen. Echter mag het logo ook in dit geval niet groter zijn dan een bepaalde afmeting, in dit geval 400 cm2. Ook is een pet of een ander soort hoofddeksel met logo toegestaan zolang het logo niet groter is dan 50 cm2.

 

Wanneer je toch niet helemaal zeker bent of jouw vorm van reclame-uiting is toegestaan, is het altijd het beste om even contact met de KNHS op te nemen. Ook meer uitgebreide informatie met betrekking tot dit onderwerp verwijzen wij je graag naar het reglement van het KNHS: Reglement